Beplantning i skel

Velegnede løvtræer og buske på Fur


I forlængelse af debatten omkring beplantning i skel, på generalforsamlingen i 2016, har et meget kompetent par af vore medlemmer, på opfordring fra bestyrelsen, lavet følgende information til valg af den optimale beplantning på vore sommerhusgrunde:


Vi har lavet en liste med en række hjemmehørende løvtræer og buske, som vil være velegnede at plante på Fur. Mange af dem er i kategorien "små træer/store buske", og vil ofte være velegnede at skære ned i en højde af 20-40 cm med 3-5 års mellemrum. Så vil de normalt skyde op igen, og det kan være en god ide, hvis man ønsker tættere dække i bunden og knapt så høj bevoksning.

Arterne kan gro på den ret magre jord i sommerhusområdet, og de fleste tåler både salt og vind ret godt.

Benved
Eg
Hassel
Kvalkved
Lind
Navr
Rødel
Røn (alm. røn og seljerøn)
Spidsløn
Tjørn
Tørst

Man kan læse mere om træer og buske til brug i landskabet mm. på Naturstyrelsens hjemmeside: