Hegn og træer

Regler for hegn og træer

Naborettens regler for hegn og træer præsenteret af landinspektør Torben Juulsager, Geopartner på generalforsamlingen 2017.

Klik her for at hente præsentationen:    Regler

Væltede træer - ansvaret er grundejers

Du har ansvaret for, at dine træer ikke vælter og blokerer trafikken.

Hvad gør jeg, hvis et væltet træ forhindrer mig i at komme til mit hus?

Som svar på ovenstående spørgsmål vedtog generalforsamlingen i maj 2022:

Foreningen vil entrere med en række virksomheder eller personer, som med kort varsel kan rykke ud, save det væltede til, og rydde vejen.

Virksomheder og personer med kontaktoplysninger vil være at finde på foreningens hjemmeside under punktet ”Information -> Opslagstavlen”.

Det er aftalt med de nævnte virksomheder, at prisen for at rydde vejen er 750 kr plus eventuel merpris, hvis der er flere træer.

Den grundejer, der ejer træet, som betaler for oprydningen.

Bestyrelsen opfordrer til, at ejere med træer ud mod Ulstedvej eller private veje, ser alvorligt på, om der bør ryddes op, for at undgå ovennævnte. Mange træer er blevet rigtig store og rigtig gamle. De holder ikke evigt.

Det har været drøftet, om den ansvarlige ejer skulle have mulighed for selv at fjerne træet, men i bestyrelsen er der enighed om, at vi ikke kan pålægge sagesløse besøgende eller lejere at skulle finde frem til den ansvarlige ejer, og hvis det lykkes, at aftale med vedkommende hvad, hvordan og hvornår.